تا اطلاع بعدی امکان ارسال تصاویر جدید به آپلود سنتر هم میهن وجود ندارد.